РОЛЬ ЛОКАЛЬНОГО ЗАПАЛЕННЯ В ІМУНОПАТОГЕНЕЗІ ПСОРІАЗУ

Ya. Yemchenko Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

 

Анотація

 

Псоріаз - одне з найбільш розповсюджених хронічних рецидивуючих мультифакторних захворювань шкіри з домінуванням генетичної упередженості, для якої характерні гіперпроліферація епідермальних клітин, порушення процесу кератинізації на тлі запальної реакції в дермі, а також ураження нігтів, суглобів і волосистої частини голови, яке провокується екзогенними і ендогенними факторами та проявляється еритематозно - лускатими елементами, папулами і бляшками. За результатами клініко – епідеміологічних досліджень на псоріаз хворіє біля 3-4 % населення нашої планети, незалежно від статі, віку та етнічної групи, при цьому питома вага цієї патології в загальній структурі шкірних хвороб сягає, за даними різних авторів, від 1% до 40%. Останнім часом про псоріаз говорять, як про системне захворювання через залучення до патологічного процесу не тільки шкіри, суставів, але і внутрішні органів, називаючи його «псоріатичною хворобою». Причинами розвитку псоріазу є імунологічні порушення і генетичні дефекти. При цьому запалення в шкірі хворих на псоріаз розглядається як аутоімунний процес, в якому ключову роль відіграють сенсибілізовані до кератиноцитів Т-лімфоцити. Одним з найбільш вірогідних аутоантигенів, що ініціюють імунне запалення при псоріазі, можуть бути цитозольні ДНК. Описано функції окремих субпопуляцій імунних клітин та цитокінів в патогенезі псоріазу: дендритних клітин - клітин Лангерганса, плазмацітоїдних дендритних клітин, CD11c + дендритних клітин; Т-лімфоцитів - Т-хелперів 1-го і 17-го типів, цитотоксичних Т-лімфоцитів та Т-регуляторних лімфоцитів. Важлива роль у розвитку рецидивів псоріазу приділяється формуванню в шкірі хворих на псоріаз Т-клітинної пам'яті та інтрадермальній проліферації Т-лімфоцитів. Однак, незважаючи на значне поширення псоріазу та на велику кількість робіт з цієї проблеми, до сих пір немає єдиного погляду на патогенез цього дерматозу. Тому перспективою подальших досліджень є більш поглиблене вивчення імунопатогенезу псоріатичної хвороби, що дозволить виявити нові мішені терапії даного дерматозу.

 

https://doi.org/10.31718/2077-1096.19.1.109

 

Download
РОЛЬ ЛОКАЛЬНОГО ЗАПАЛЕННЯ В ІМУНОПАТОГЕНЕЗІ ПСОРІАЗУ
РОЛЬ ЛОКАЛЬНОГО ЗАПАЛЕННЯ В ІМУНОПАТОГЕНЕЗІ ПСОРІАЗУ
2.pdf
Adobe Acrobat Document 352.5 KB